Cuộc thi học sinh giỏi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp thành phố nh 20-21 tổ chức tại trường THPT Marie Curie Chủ Nhật 10/1

Thứ năm, 14 Tháng 1 2021 00:00

Cuộc thi học sinh giỏi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp thành phố năm học 20-21 tổ chức tại trường THPT Marie Curie Chủ Nhật 10/1. học sinh trường THPT Phú Nhuận xuất sắc đạt được các thành tích như sau:

STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP NGÀY SINH MÔN THI GIẢI
1 Nguyễn Minh Nguyên 12A11 20/05/2003 Toán NHẤT
2 Lê Đăng Phan Huy 12A16 24/07/2003 Toán NHẤT
3 Võ Minh Quân 12A13 08/07/2003 Toán NHẤT
4 Nguyễn Tiến Hưng 12A02 24/12/2003 Toán NHÌ
5 Hoàng Phạm Minh Trí 12A14 21/11/2003 Toán NHÌ
6 Hoàng Minh Hải Đăng 12A06 12/05/2003 Toán NHÌ
7 Nguyễn Bá Thiện 12A11 24/01/2003 Toán BA
8 Hồ Nguyễn Minh Thư 12A16 31/05/2003 Toán BA
9 Nguyễn Tuấn Tài 12A17 25/06/2003 Hóa NHẤT
10 Trần Đỗ Phương Linh 12A7 25/7/2003 Hóa NHẤT
11 Hoàng Minh Duy 12A14 26/07/2003 Hóa NHÌ
12 Huỳnh Phạm Thành Danh 12A10 05/09/2007 Hóa NHÌ
13 Đỗ Hoàng Anh Thy 12A17 15/01/2003 Hóa NHÌ
14 Nguyễn Trọng Bách 12A11 25/07/2003 Vật lí NHẤT
15 Phạm Võ Quỳnh Như 12A13 24/12/2003 Vật lí NHẤT
16 Nguyễn Lâm Gia Huy 12A8 06/06/2003 Vật lí NHÌ
17 Nguyễn Hoàng Long 12A11 11/01/2003 Vật lí NHÌ
18 Nguyễn Văn Hồng Phúc 12A12 17/07/2003 Vật lí NHÌ
19 Nguyễn Phú Hưng 12A11 28/05/2003 Vật lí BA
20 Nguyễn Anh Nhi 12A8 10/09/2003 Sinh BA