KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH KHỐI 12 ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ tư, 20 Tháng 3 2019 16:02

KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH KHỐI 12 ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG

KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 12

NĂM HỌC 2018-2019

 

IMG_3263

 

IMG_3264

 

IMG_3266