RUNG CHUÔNG VÀNG

Thứ tư, 20 Tháng 3 2019 15:53

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: RUNG CHUÔNG VÀNG

 

Hình ảnh sinh hoạt ngoại khóa với trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG:

IMG_3269

 

IMG_3270

 

IMG_3272

 

IMG_3282

 

IMG_3283

 

IMG_3284

 

IMG_3286

 

IMG_3288

 

IMG_3292

 

IMG_3293

 

IMG_3296

 

IMG_5297