PHÚT TRUYỀN THỐNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 12:26

PHÚT TRUYỀN THỐNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG 

Hình ảnh buổi sinh hoạt: 

DSC_0002

 

DSC_0003

 

DSC_0004

 

DSC_0005

 

DSC_0006

 

DSC_0008

 

DSC_0011

 

DSC_0012

 

DSC_0014

 

DSC_0015

 

DSC_0017

 

DSC_0018

 

DSC_0019

 

DSC_0022

 

DSC_0023

 

DSC_0025

 

DSC_0028

 

DSC_0029

 

DSC_0030

 

DSC_0032