Về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019
Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 16:30 - Viết bởi
Thực hiện công văn số 2850/GDĐT-KHTC, ngày 21/8/2018 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2018 – 2019 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện công văn số 3841/HDLS/CLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 09/11/2014 về thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.
Đọc thêm
 
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : "LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU"
Thứ hai, 27 Tháng 8 2018 00:00 - Viết bởi Trần Thanh Hòa
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : "LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU"
Đọc thêm
 
Trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 10:06 - Viết bởi
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.      Ngày 6/8/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Lễ triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.
Đọc thêm
 
GẶP MẶT PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018 05:24 - Viết bởi Trần Thanh Hòa
GẶP MẶT PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HOC 2018-2019 
Đọc thêm
 
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2017-2018
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 13:41 - Viết bởi Trần Thanh Hòa
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2017-2018 Chọn vào đây để xem clip buổi Lễ
Đọc thêm