Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019 09:50

Ban giám hiệu Trường THPT Phú Nhuận thông báo đến các lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A16, 10A17, 10A18 và lớp 10 tích hợp nội dung như sau

- Sáng thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019 lịch học của các lớp là:

+ 10A1, 10A2, 10A3 : học văn hóa

+ 10A16, 10A17, 10A18 và lớp 10 tích hợp: học Giáo dục quốc phòng

Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 6 giờ 30 phút.