KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 - LẦN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ nhật, 07 Tháng 4 2019 23:13

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 - LẦN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

STT HỌ TÊN LỚP PHÁI NGÀY SINH DÂN TỘC MÔN KẾT QUẢ Ghi chú
1 Lê Lâm Thanh Như 10A05 Nữ 20/07/2003 Kinh Địa lý 10 Bạc  
2 Hoa Quế Anh 10A18 Nữ 21/02/2003 Kinh Địa lý 10 Vàng  
3 Vũ Ngọc Huy Hoàng 11A05 Nữ 25/02/2002 Kinh Địa lý 11 Bạc  
4 Lê Thị Lệ Hằng 11A13 Nữ 26/05/2002 Kinh Địa lý 11 Đồng  
5 Huỳnh Phạm Thành Danh 10A10 Nam 09/05/2003 Kinh Hoá học 10 Bạc  
6 Lê Đăng Quí 10A10 Nam 23/03/2003 Kinh Hoá học 10 Bạc  
7 Hà Mỹ Xuyên 10A04 Nữ 25/03/2003 Kinh Hoá học 10 Bạc  
8 Nguyễn Thị Minh Thư 11A03 Nữ 06/11/2002 Kinh Hoá học 11 Bạc  
9 Lê Đức Trung 11A06 Nam 06/02/2002 Kinh Hoá học 11 Bạc  
10 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11A07 Nữ 21/04/2002 Kinh Hoá học 11 Vàng  
11 Hoàng Minh Hải Đăng 10A06 Nam 12/05/2003 Kinh Lịch sử 10 Bạc  
12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10A08 Nữ 07/01/2003 Kinh Lịch sử 10 Đồng  
13 Nguyễn Hoàng Bảo Việt 10A01 Nam 22/10/2003 Kinh Lịch sử 10 Vàng  
14 Trần Thị Mỹ Linh 11A02 Nữ 13/03/2002 Kinh Lịch sử 11 Bạc  
15 Lê Thị Thanh Huyền 11A13 Nữ 04/03/2002 Kinh Lịch sử 11 Đồng  
16 Minh 11A05 Nam 26/03/2002 Kinh Lịch sử 11 Đồng  
17 Lê Phạm Thanh 10A07 Nữ 20/04/2003 Kinh Sinh học 10 Bạc  
18 Lê Hồng Hiệu 10A09 Nam 05/01/2003 Kinh Sinh học 10 Đồng  
19 Phạm Công Hoàng 11A07 Nam 23/03/2002 Kinh Sinh học 11 Bạc  
20 Nguyễn Như Quỳnh 11A06 Nữ 30/06/2002 Kinh Sinh học 11 Vàng  
21 Trần Vĩnh 10A01 Nam 04/03/2003 Kinh Tiếng Anh 10 Bạc  
22 Trương Quốc Thống 10A03 Nam 07/04/2003 Kinh Tiếng Anh 10 Đồng  
23 Võ Minh Trọng 10A10 Nam 21/07/2003 Kinh Tiếng Anh 10 Đồng  
24 Lê Võ Nguyệt Vy 11A01 Nữ 01/10/2002 Kinh Tiếng Anh 11 Đồng  
25 Trần Đại Quang Duy 11A08 Nam 10/11/2002 Kinh Tiếng Anh 11 Vàng  
26 Nguyễn Bá Nguyên 11A05 Nam 15/09/2002 Kinh Tiếng Anh 11 Vàng  
27 Vũ Đức Anh 10A01 Nam 16/10/2003 Kinh Tin học 10 Đồng  
28 Đặng Kim Thành 10A17 Nam 28/10/2003 Kinh Tin học 10 Đồng  
29 Võ Thái Ngọc 10A15 Nữ 07/04/2003 Kinh Tin học 10 Vàng  
30 Mai Vinh Hiển 11A09 Nam 05/07/2002 Kinh Tin học 11 Bạc  
31 Vũ Anh Thuyên 11A10 Nam 24/12/2002 Kinh Tin học 11 Bạc  
32 Dương Đình Quang Đức 11A12 Nam 20/03/2002 Kinh Tin học 11 Đồng  
33 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 10A07 Nữ 26/09/2003 Kinh Toán học 10 Bạc  
34 Lê Đăng Phan Huy 10A16 Nam 24/07/2003 Kinh Toán học 10 Bạc  
35 Hồ Nguyễn Minh Thư 10A16 Nữ 31/05/2003 Kinh Toán học 10 Bạc  
36 Đinh Hoàng Thanh Trúc 11A14 Nữ 17/09/2002 Kinh Toán học 11 Bạc  
37 Allancia Vũ Hoàng Văn 11A09 Nam 02/02/2002 Kinh Toán học 11 Bạc  
38 Hồ Minh Hoàng 10A13 Nam 09/01/2003 Kinh Ứng dụng STEM -Robot B Đồng  
39 Cao Chánh Khải 11A07 Nam 15/10/2002 Hoa Ứng dụng STEM -Robot B Đồng  
40 Đỗ Băng Nguyệt 10A09 Nữ 17/01/2003 Kinh Văn 10 Đồng  
41 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 10A07 Nữ 03/03/2003 Kinh Văn 10 Vàng  
42 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 11A08 Nữ 19/08/2002 Kinh Văn 11 Đồng  
43 Lê Thị Trà My 11A08 Nữ 02/03/2002 Kinh Văn 11 Đồng  
44 Phạm Thị Hoài Thương 11A17 Nữ 11/05/2002 Kinh Văn 11 Đồng  
45 Nguyễn Trọng Bách 10A11 Nam 25/07/2003 Kinh Vật lý 10 Bạc  
46 Nguyễn Văn Hồng Phúc 10A12 Nam 17/07/2003 Kinh Vật lý 10 Vàng  
47 Từ Khai Hoài 11A08 Nam 11/07/2002 Hoa Vật lý 11 Bạc  
48 Phan Anh Khoa 11A01 Nam 21/03/2002 Kinh Vật lý 11 Đồng  
49 Lâm Hoàng Mạnh 11A06 Nam 31/10/2002 Kinh Vật lý 11 Vàng