Khẩn. Về cho học sinh nghỉ học

Chủ nhật, 25 Tháng 11 2018 21:17

Nhà trường thông báo.

Thứ Hai 26/11 học sinh nghỉ học cả ngày.

Lý do: ảnh hưởng cơn bão số 9.