Danh sách học sinh hạng Nhất, Nhì, Ba lớp học kì 1 năm học 2017 - 2018