Trợ lý thanh niên
Những Thầy Cô trợ lý thanh niên của trường
Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 17:12 - Viết bởi
Những Thầy Cô trợ lý thanh niên của trường đã và đang gắn bó với công việc hoạt động Đoàn.                             Năm học Họ và tên Chức vụ 1986 – 1988 Cô Phạm Thị Hải Xuân Trợ lý thanh niên 1988 – 1991 Cô Nguyễn Thị Là Trợ lý thanh niên 1991 – 1992 Thầy Hồ Thạch Hải Trợ lý thanh niên 1992 – 1994 Cô Nguyễn Thị Là Trợ lý thanh niên 1994 – 1997 Cô Phan Thị Thu Hiền Trợ lý thanh niên 1997 – 2001 Cô Nguyễn Thị Thủy Vân Trợ lý thanh niên 2001 – 2005 Cô Nguyễn Thị Tuyết Sâm Trợ lý thanh niên 2005 – 2006 Thầy Nguyễn Bảo Toàn Trợ lý thanh niên 2006 – 2015 Thầy Nguyễn Công Đức Trợ lý thanh niên 2015  Thầy Hồ Minh Nhật Trợ lý thanh niên