Trợ lý thanh niên
Những Thầy Cô trợ lý thanh niên của trường
Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 17:12 - Viết bởi MJ
Những Thầy Cô trợ lý thanh niên của trường đã và đang gắn bó với công việc hoạt động Đoàn.                             Năm học Họ và tên Chức vụ 1986 – 1988 Cô Phạm Thị Hải Xuân Trợ lý thanh niên 1988 – 1991 Cô Nguyễn Thị Là Trợ lý thanh niên 1991 – 1992 Thầy Hồ Thạch Hải Trợ lý thanh niên 1992 – 1994 Cô Nguyễn Thị Là Trợ lý thanh niên 1994 – 1997 Cô Phan Thị Thu Hiền Trợ lý thanh niên 1997 – 2001 Cô Nguyễn Thị Thủy Vân Trợ lý thanh niên 2001 – 2005 Cô Nguyễn Thị Tuyết Sâm Trợ lý thanh niên 2005 – 2006 Thầy Nguyễn Bảo Toàn Trợ lý thanh niên 2006 – 2015 Thầy Nguyễn Công Đức Trợ lý thanh niên 2015  Thầy Hồ Minh Nhật Trợ lý thanh niên