Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 8-9/2016

Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 09:22

Chào mừng năm học mới - Thực hiện tháng an toàn giao thông

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 - 2017

Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Vui lòng xem file đính kèm.