Kế hoạch hội trại khối 12

Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 14:37

Nhằm tạo hoạt động ngoại khoá bổ ích, thiết thực cho học sinh khối 12

Tạo sân chơi tập thể, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của các học sinh cuối cấp

Để lại dấu ấn, kỉ niệm đẹp cho mỗi học sinh nói riêng cũng như tập thể giáo viên nhà trường nói chung.

Tạo cơ hội cho học sinh tìm tòi thêm về những hiểu biết văn hóa của các dân tộc trong đất nước.

Xem file đính kèm.