Hành trình theo chân Bác năm 2015

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 15:17

Hội thi “Hành trình theo chân Bác” nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đoàn viên thanh niên – Học sinh. Thông qua Hội thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cho Đoàn viên thanh niên – Học sinh, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình ngoại khóa.

Kết quả:

Giải Nhất thi kiến thức: 10A06

Giải Nhì thi kiến thức: 10A13

Giải Ba thi kiến thức: 10A17

Giải KK thi kiến thức: 10A02

Giải Nhất thi kể chuyện: 10A16

Giải Nhì thi kể chuyện: 10A14

Giải Ba thi kể chuyện: 10A17

Giải KK thi kể chuyện: 10A01 + 10A03

Giải Nhất cổ động: 10A05 + 10A14

Giải Nhì cổ động: 10A15

Giải Ba cổ động: 10A04