Học tập và kiểm tra trực tuyến 6 bài LLCT năm 2015

Thứ tư, 30 Tháng 9 2015 09:55

Căn cứ thông báo số 408-TB/ĐTN-BTC ngày 24/9/2015 về việc học tập và kiểm tra trực tuyến trên mạng internet 6 bài LLCT trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2015, Đoàn trường THPT Phú Nhuận triển khai đến đoàn viên việc học tập và kiểm tra 6 bài LLCT.

Thời gian học và thi bắt đầu từ ngày 28/9 đến 15/10/2015.

Cách thức tham gia:

Đăng ký tài khoản trực tuyến: quandoanphunhuan.gov.vn hoặc aithongminhhon.vn

Đoàn viên phải xem hết 6 đoạn phim bài giảng của 6 bài LLCT được đăng tải trên trang thông tin điện tử mới có đủ lượng kiến thức để thi.

Đoàn viên đạt 100 điểm trở lên là đạt. Quận Đoàn sẽ cấp giấy chứng nhận và khen thưởng.