KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH VỀ BẾN DƯỢC - CỦ CHI 2017

Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 12:44

QUẬN ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN                         

                           ***

                 Số:    - KH/ĐTN                    Phú Nhuận, ngày 16 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH VỀ BẾN DƯỢC - CỦ CHI

CHÀO MỪNG 86 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chủ đề: “Đoàn viên thanh niên với lý tưởng Cách mạng”

---------

 Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết tháng 03/2017 của chi Bộ trường THPT Phú Nhuận.

Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Phú Nhuận xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hành trình về Bến Dược - Củ Chi nhằm chào mừng 86 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/031931 – 26/03/2017), cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tạo môi trường để rèn luyện và khẳng định bản lĩnh của đoàn viên thanh niên, học sinh THPT Phú Nhuận, giáo dục chính trị tư tưởng cách mạng, tính cống hiến sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Ghi nhớ công lao của các anh hùng đã hi sinh vì nền độc lập của đất nước, nêu cao tinh thần yêu nước, uống nước nhớ nguồn

2. Yêu cầu:

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham gia thực hiện hoạt động.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm.

 

II. ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG – KINH PHÍ

1. Địa điểm:

- Đền Bến Dược – Địa đạo Củ Chi.

2. Thời gian: Hoạt động diễn ra vào ngày Chủ Nhật 26/03/2017

+ Thời gian:Từ  06g00đến 17h00.

3. Đối tượng tham gia:

-Đoàn viên chi Đoàn khối 10,11.

4. Kinh phí tham gia:

- 260.000 đồng/Đoàn viên (bao gồm phí tổ chức, tiền ăn, tiền xe, phí tham quan. )

* Nhà trường hỗ trợ 50% (130.000 ngàn). Đoàn viên tham gia đóng 130.000/Đv.

 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

6h00 – 6h30

Tập trung tại trường

6h30 – 7h00

Lễ kỷ niệm tại trường.

7h00 – 9h30

Di chuyển đến Củ Chi. (Ăn sáng trên xe)

9h30 – 11h30

 Thắp hương và nghe thuyết minh tại đền Bến Dược. Di chuyển qua địa đạo Củ Chi; xem phim tư liệu và chui hầm. Tham quan bếp Hoàng Cầm và thưởng thức khoai mì muối đậu.

11h30 – 13h00

Nghỉ ngơi và ăn trưa.

13h00 – 14h30

Tìm hiểu Khu du lịch sinh thái Củ Chi.

15h00 – 17h00

Di chuyển về tại trường.

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1. 1.     Thành lập Ban tổ chức:

1)

Thầy Nguyễn Công Đức

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2)

Cô Nguyễn Ngọc Duyên

Trợ lý thanh niên

Phó ban thường trực

3)

Thầy Hồ Minh Nhật

P. Trợ lý thanh niên

Phó ban

4)

Thầy Nguyễn Minh Hoàng

Bí thư chi Đoàn giáo viên

Phó ban

5)

Cô Trần Đại Xuân Tước

Khối trưởng khối 11

Ủy viên

6)

Cô Trịnh Thị Minh Hương

Khối trưởng khối 10

Ủy viên

 

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

- Tham mưu với cấp Ủy, Ban giám hiệu thông qua kế hoạch hoạt động.

-Triển khai, chỉ đạo, điều hành, giám sát toàn bộ các nội dung hoạt động.

- Phối hợp với thầy cô chi Đoàn giáo viên chấm bài thu hoạch, đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm.

2.2. Các Chi Đoàn:

- Triển khai đầy đủ đến các Đoàn viên thanh niên.

- Báo cáo với GVCN về số lượng tham dự. 

- Đăng ký danh sách Đoàn viên thanh niên tham gia, gửi danh sách về Văn phòng Đoàn trước ngày 15/03/2017.

- Thu bài thu hoạch của từng Đoàn viên và đóng thành tập san (gồm trang bìa + 2-3 trang hình ảnh tập thể trong chuyến hành trình + các bài thu hoạch) nộp về Văn phòng Đoàn trước ngày 5/4/2017.

3. Trang phục:

- Đồng phục thể dục, mang giày thể thao, đeo huy hiệu Đoàn.

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

- Tháng 2/2017: dự thảo Kế hoạch, trình Ban Giám hiệu, cấp Ủy và triển khai đến các Chi Đoàn.

- Ngày 18/02/2017: Tiền trạm ở Củ chi.

- Ngày 14/03/2017: Hạn chót nộp danh sách đăng ký.

- Ngày 26/03/2017: Tổ chức hoạt động.

- Từ ngày 27/03 đến 04/04/2017: thu bài thu hoạch.

- Ngày 8/04/2017: Tổ chức chấm bài thu hoạch.

- Ngày 10/04/2017: Báo cáo, rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- Cấp Ủy, BGH;

- BCH chi Đoàn giáo viên;

- GVCN, BCH chi Đoàn lớp;

- Lưu: VP.

BGH

Duyệt

   

 

Nguyễn Công Đức

 

TLTN

  

  

Nguyễn Ngọc Duyên

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

   

Ngô Mỹ Uyên

 

 

 

ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

Họ và tên:.................................................

Lớp:..........................................................     

BÀI THU HOẠCH HÀNH TRÌNH VỀ BẾN DƯỢC - CỦ CHI 26/03/2017

Câu hỏi:

1.)    Qua buổi hoạt động hành trình về Bến Dược – Củ Chi. Em đã học và tiếp thu được những gì?

2.)    Là một Đoàn viên trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống hào hùng đó? Liên hệ bản thân tại trường và gia đình.

Trả lời:

.......................................................................................................................................................