Trang chủ Các môn học Môn Giáo dục CD Kế hoạch Hội thi Hành trình theo chân Bác 2016
 

Kế hoạch Hội thi Hành trình theo chân Bác 2016

Thứ bảy, 24 Tháng 9 2016 13:04


Hội thi "Hành trình theo chân Bác" nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đoàn viên thanh niên – học sinh. Thông qua Hội thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cho Đoàn viên thanh niên – học sinh, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.
Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình ngoại khóa.

Xem file đính kèm.